کنار

رزرو نوبت

حتما 20 دقیقه قبل از زمان رزرو شده در مطب حضور یابید

اطلاعات را صحیح وارد کنید، 

کلیه خدمات پزشک و ارایه نسخه بصورت تمام الکترونیک انجام میشود

ارایه کارت ملی در زمان مراجعه الزامی است

پرداخت هزینه ویزیت تنها بصورت آنلاین انجام می شود

درصورت عدم حضور نوبت شما ابطال خواهد شد و قابل پیگیری نمی باشد

نام *
نام خانوادگی*
ایمیل
شماره تماس*
خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید*
تاریخ و زمان مورد نظرتان را انتخاب کنید*
هزینه خدمات شما
هزار تومان